Деактиваторы желтых металлов

Brad-Chem® BTA-G Benzotriazole
Brad-Chem® TTA-P Toluyltriazole
Brad-Chem® 521 Liquid, oil soluble copper passivator
Brad-Chem® 526 Liquid, oil soluble C.I.; FDA
Brad-Chem® 535 Liquid, water soluble copper passivator, FDA
Brad-Chem® 536 Liquid water soluble copper passivator, also for cobalt, FDA-approved components
Brad-Chem® 537 50% aqueous toluyltriazole sodium salt
Brad-Chem® 539 40 % aqueous benzotriazole sodium salt